Cách lưu trữ dữ liệu sức khỏe của bạn an toàn trong iCloud

Cho đến bây giờ, nếu bạn muốn mang dữ liệu trong ứng dụng Sức khỏe từ iPhone cũ sang iPhone mới thì bạn phải khôi phục lại iPhone mới đến từ một bản sao lưu iCloud hoặc bản sao lưu được mã hóa trong iTunes dành cho máy Mac và Windows.


Việc di chuyển dữ liệu sức khỏe của bạn đến từ iPhone này sang iPhone khác mà không cần khôi phục lại máy đến từ bản sao lưu đã tạo trước đó là một quy trình phức tạp nhiều công đoạn, liên quan đến các ứng dụng của bên thứ ba.


Nhưng có một vấn đề chính là các ứng dụng như vậy lại không hỗ trợ di chuyển tất cả các dữ liệu trong ứng dụng Sức khỏe.


Với sự xuất hiện của iOS 11, các ứng dụng mặc định đã được bổ sung thêm tính năng lưu và đồng bộ hóa dữ liệu của bạn ở trên các thiết bị thông qua iCloud, chẳng hạn như Thời tiết, Tin nhắn , Sức khỏe và Siri.


Tính năng đồng bộ hóa qua iCloud vô cùng quan trọng và hữu ích đối với ứng dụng Sức khỏe trên iOS 11, nó mang lại lợi ích cho người dùng bằng cách làm cho dữ liệu sức khoẻ của họ xuất hiện ở trên thiết bị khác bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Apple ID của họ trong Cài đặt.


Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho người dùng phiên bản iOS iOS 11 trở lên, các phiên bản iOS trước đó chưa có nguy cơ đồng bộ hóa dữ liệu của Sức khỏe ở trên thiết bị thông qua iCloud.


Cách lưu trữ dữ liệu sức khỏe một cách trong iCloud


1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn lên.


2. Nhấn vào ảnh đại diện , và tên của bạn ở đầu ứng dụng.


3. Nhấn tiếp vào mục iCloud.


luu-tru-du-lieu-suc-khoe-trong-icloudluu-tru-du-lieu-suc-khoe-trong-icloud


4. Bật tùy chọn bên cạnh ứng dụng Sức khỏe(Health) lên.


Tính năng này bị tắt theo mặc định do tính chất nhạy cảm của thông tin về sức khỏe cá nhân.


Việc cho phép đồng bộ hóa này sẽ đảm bảo rằng mọi dữ liệu liên quan đến sức khoẻ đến từ các ứng dụng Apple Watch , và HealthKit thu thập ở trên thiết bị của bạn cũng sẽ đã được lưu trữ an toàn, đã được mã hoá trong đầu vào iCloud một cách an toàn.


Xem thêm: Cách đồng bộ hóa tin nhắn của bạn trên các thiết bị 


Bây giờ khi bạn đăng nhập vào iCloud trên iPhone mới của mình (cũng chạy iOS 11 trở lên), thì bạn chỉ cần bật tùy chọn cho ứng dụng Sức khỏe tương tự như hướng dẫn bên trên, thì dữ liệu sức khỏe của bạn cũng sẽ được tự động đồng bộ hoàn hảo giữa các thiết bị.


Nếu bạn thay đổi dữ liệu trong ứng dụng Sức khỏe trên một chiếc iPhone thì những dữ liệu đã được thay đổi đó cũng sẽ xuất hiện trên các thiết bị cùng đăng nhập tài khoản iCloud của bạn , và ngược lại.


Xem thêm:Cách để đồng bộ hóa dữ liệu của Siri ở trên các thiết bị của bạn 


Chỉ đơn giản như vậy thôi.


Vậy là bây giờ bạn đã biết cách di chuyển dữ liệu sức khỏe của mình từ thiết bị này sang thiết bị khác mà không cần phải khôi phục thiết bị đến từ một bản sao lưu đã tạo trước đó trong iCloud hoặc iTunes rồi đó.


Theo iDB


4.9/5(7 votes )


Hướng dẫniCloudiOS 11Thủ thuật