Trên iOS 12, người dùng iPhone X không cần phải nhấn giữ ứng dụng để thoát ngầm chúng nữa

Người dùng iPhone X không còn phải nhấn giữ vào cửa sổ thu nhỏ ứng dụng trong trình chuyển đổi ứng dụng để thoát ngầm chúng nữa. Đó là bởi vì iOS 12 đã Chia sẻ những thay đổi tinh tế Tuy nhiên quan trọng, đã được thiết kế để gọi trình chuyển đổi ứng dụng , và thao tác thoát ngầm ứng dụng.


Một sự thay đổi để tốt hơn


Trên iOS 11, người dùng iPhone X phải vuốt lên đến từ cạnh dưới cùng của màn hình , và dừng lại để vào trình chuyển đổi ứng dụng, sau đó nhấn giữ vào một ứng dụng cho đến khi biểu tượng dấu “-” xuất hiện ở góc ở trên bên trái của ứng dụng. Nhấn vào dấu “-” hoặc vuốt lên để thoát ngầm ứng dụng đó.


Trên iOS 12, bạn chỉ cần vuốt lên để thoát ngầm ứng dụng ngay lập tức mà chưa cần phải nhấn giữ chúng. Thay đổi này đã được đưa ra để đảm bảo trình chuyển đổi tác vụ của iOS 12 hoạt động nhất quán trên iPhone , iPad.


Cách thoát ngầm ứng dụng ở trên iOS 12


Đây chính là cách bạn thoát ngầm ứng dụng ở trên iOS 12:


Trên iPhone X , và iPad


1. Từ màn hình chính, vuốt từ cạnh dưới màn hình lên và dừng lại.


2. Vuốt sang phải hoặc sang trái để tìm ứng dụng mà bạn muốn thoát ngầm.


3. Vuốt cửa sổ thu nhỏ của ứng dụng lên ở trên để thoát ngầm ứng dụng.


Trên iPhone cũ hơn


1. Nhấp hai lần vào nút home để mở trình chuyển đổi ứng dụng.


2. Vuốt sang phải hoặc sang trái để tìm ứng dụng bạn muốn thoát ngầm.


3. Vuốt cửa sổ thu nhỏ của ứng dụng lên ở trên để thoát ngầm ứng dụng.


Như bạn có thể thấy, hầu như không có bất kỳ sự khác biệt giữa các thiết bị iOS khác nhau khi bạn thoát ngầm ứng dụng trong trình chuyển đổi ứng dụng.


Trình chuyển đổi ứng dụng trên iPad chạy iOS 12


Trên iPad, iOS 12 không còn kết hợp Control Center vào trình chuyển đổi ứng dụng nữa.


Giờ đây, Control Center của iPad được sửa lại giống như ở trên iPhone X, chỉ bằng cách vuốt xuống từ góc ở trên bên phải của màn hình. Ngược lại, việc chuyển đổi giữa các ứng dụng trên iPad chạy iOS 12 hiện được làm bằng cách vuốt lên từ cạnh dưới cùng màn hình , và dừng lại. Một lần nữa, thao tác này giống như ở trên iPhone X. Và như trước đây, bạn có thể thoát ngầm ứng dụng ở trên iPad chỉ bằng cử chỉ vuốt lên trong trình chuyển đổi ứng dụng.


iOS-12-app-switcher-ipadiOS-12-app-switcher-ipad


Apple nói: “iOS 12 dành cho iPad bao gồm các cử chỉ mới giúp cho bạn dễ điều hướng hơn”. “Giờ đây, bạn có thể về màn hình chính chỉ bằng cách vuốt bất kỳ vị trí nào trên thanh dock. Truy cập Control Center thuận tiện hơn chỉ bằng cách vuốt xuống từ góc ở trên cùng bên phải.”.


Những thay đổi này được cho là để chuẩn bị cho một chiếc iPad có “tai thỏ” , các loại bỏ nút home giống như iPhone X.


Mặc dù những thiết bị cũ chưa tận dụng đã được các cử chỉ mới này khi cập nhật lên iOS 12 vì chúng đã được trang bị nút home vật lý, đây rõ ràng chính là cách mới để bạn tương tác với thiết bị iOS của mình, đặc biệt khi Apple đang phát hành nhiều mẫu iPhone , và iPad không có nút home.


iOS 12iPadiPhone X