ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020

Extreme Week Calendar

1.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Bộ lịch tuần nhiều chức năng.

stopwatch

0.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Đồng hồ đếm giờ có chức năng lưu trữ.

Sketch Tree Pro – My Art Pad

1.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Ứng dụng vẽ hỗ trợ nhiều loạt bút vẽ.

Sudoku Master Puzzles

0.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Game sudoku của một tác giả Việt Nam.

Wedding Planner Pro

3.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Lập kế hoạch đám cưới!!!

Line Command

0.99USD -> miễn phí
643x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Game hay chủ đề không gian.

Matching Object Educational

0.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Game giáo dục dành cho bé.

Spell It – spelling learning

0.99USD -> miễn phí
300x0w - 8 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 22/2/2020
Bé tập đọc các từ tiếng Anh.