ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020

Superheroes Battleground

2.99USD -> miễn phí
643x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Game siêu anh hùng 3D lạ mắt.

Legion War – Hero Age

2.99USD -> miễn phí
300x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Game chiến thuật theo lượt.

Elegy – Cô gái trên mặt trăng

0.99USD -> miễn phí
643x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Game dễ thương với 2 màu đen trắng.

picFind – Find some different

0.99USD -> miễn phí
643x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Game tìm 5 điểm khác nhau.

Nebo: professional note-taking

0.99USD -> miễn phí
643x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Ứng dụng chú thích thông minh.

Face Camera+

1.99USD -> miễn phí
300x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Ứng dụng chỉnh sửa ảnh khá đẹp.

Photos X – Hide & Secure Photo

1.99USD -> miễn phí
300x0w - 7 ứng dụng và game iOS đang miễn phí ngày 26/2/2020
Ẩn ảnh cá nhân.